null A fogyatékosok közéleti lehetőségeiről

A fogyatékossággal élő emberek közéleti szereplésének elősegítéséről

 

Támogatandó célnak nevezte a fogyatékossággal élő emberek közéleti részvételének elősegítését, teljes jogú választópolgárként történő kezelését, és elkerülhetetlennek a vonatkozó jogszabályok áttekintését a közigazgatási és igazságügyi miniszter. Navracsics Tibor arra a levélre válaszolt, amelyet Szabó Máté ombudsman írt neki, és amelyben a fogyatékossággal élő, gondnokság alatt álló és fogvatartott személyek választójogával kapcsolatban korábban megfogalmazott ajánlásának sorsáról érdeklődött.

Szabó Máté a fogyatékos emberek jogait vizsgáló „Méltóképpen másképp" projekt keretében 2009-ben vizsgálatot indított a fogyatékos személyek választójogának gyakorlásáról, benne a szavazási eljárások, létesítmények és anyagok akadálymentességéről, hozzáférhetőségéről, valamint a választójogosultak körének korlátozásáról. Jelentésében Szabó Máté rámutatott arra is, hogy a Fogyatékos Személyek Jogairól Szóló ENSZ Egyezményben, valamint az Európai Emberi Jogi Egyezményben foglalt kötelezettségeinkkel ellentétben a gondnokság alá helyezettek és a fogvatartottak az Alkotmány értelmében automatikusan elveszítik a választójogukat.

Az ombudsman felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges az Alkotmány módosítása, és akkor az igazságügyi és rendészeti miniszternek javasolta, hogy – a mozgáskorlátozottak, a vakok és siketek és más fogyatékos emberek választójogának maradéktalan érvényesítésére kezdeményezze a kapcsolódó jogszabályok módosítását.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter a támogató megállapításain túl arról tájékoztatta a biztost, hogy a jelenleg ismert alkotmányozási koncepció szerint a választójog feltételeit a jövőben nem az Alkotmány, hanem az úgynevezett sarkalatos törvények szabályoznák. A gondnokságra vonatkozó szabályokat pedig az új Polgári Törvénykönyvben szabályozzák újra. Az Országgyűlés továbbá új választójogi törvény megalkotását tűzte ki célul. A választási rendszer áttekintését követően felülvizsgálják a választási eljárás szabályrendszerét is. A miniszter arról biztosította az állampolgári jogok biztosát, hogy e jogalkotási munka során a társadalmi szervezetek tapasztalatai és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata mellett az ombudsman észrevételeit is figyelembe veszik.