null A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megvonásáról

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megvonásáról

AJB-1559/2012

 

Méltánytalan, hogy költséges szolgáltatások igénybe vételétől tegyék függővé kifejezetten rossz anyagi helyzetben lévő emberek létfenntartó szociális ellátásra való jogosultságát – fogalmazta meg Szabó Máté ombudsman egy bátai lakos ügyének vizsgálatában.

Báta Község Önkormányzatának rendelete szerint kizárólag az részesülhet bérpótló juttatásban, akinek az udvara és ingatlanának külső környezete tiszta, rendes, gyommentes, parlagfű-mentes, a zöldfelület karbantartott, a vízelvezető árok kitakarított és az ingatlan karbantartott állapotú (pl.: meszelés, festés, mázolás), az ingatlanról nem folyik ki háztartási folyadék, hulladék vagy szennyvíz, a háztartási szemetet zárt hulladékgyűjtő edényben tárolják. Amennyiben a kérelmező, illetve bérpótló juttatásban részesülő lakókörnyezete nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a jegyző felszólítja az elvégzendő tevékenységek megjelölésével, és a 10 napos határidő lejárta után a lakókörnyezetet ismételten ellenőrzi. Amennyiben a felszólítás eredménytelen marad, a kérelmet el kell utasítani, az ellátást meg kell szüntetni.

A jegyző a panaszos lakóhelyét többször ellenőrizte és az látta, hogy a fürdőszobából az udvarra, onnan az utcára folyik a szennyvíz. A tulajdonos a jegyző felszólításának eleget téve a szennyvizet a házból az udvaron lévő emésztőgödörbe vezette. A saját kezűleg végzett házi csatornázás munkálatáról azonban a tulajdonos értelemszerűen nem tudott számlát bemutatni. A számla hiányában pedig a jegyző úgy döntött, hogy a lakókörnyezet higiéniai állapota továbbra sem megfelelő, és megszüntette a panaszos aktív korúak ellátására való jogosultságát. A fellebbezést a Tolna Megyei Kormányhivatal elutasította és a jegyző határozatát jóváhagyta.

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a jegyző és a kormányhivatal eljárása nem tisztázta a tényállást olyan mértékben, ami megalapozhatta volna a döntéshozatalt. A helyszíni szemlék tanúsága szerint a szennyvízelvezetés megtörtént és a jogszabályok egyike sem írja elő, hogy az aktív korúak ellátására jogosult személy saját maga nem végezheti el a higiénikus lakókörnyezetet megteremtő munkálatokat, hanem azzal mindenképpen valamilyen szolgáltatót kell megbíznia. Mindezek alapján az eljárás sérti a tisztességes eljáráshoz és a szociális biztonsághoz való jogot. Szabó Máté azt is hozzátette: méltánytalan elvárás, hogy a kifejezetten rossz anyagi helyzetben lévő emberek a lakókörnyezetüket ne saját kezűleg tartsák rendben, és a létfenntartó szociális ellátásra való jogosultságot költséges szolgáltatások igénybe vételétől tegyék függővé.

Szabó Máté a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjéhez fordult, hogy vizsgálja felül az ügyben hozott határozatát és a jegyző elutasító határozatát.

A jelentés a /documents/10180/143994/201201559.rtf/102d3f85-b020-4831-8b6a-0ef47ee57a7c oldalon olvasható.