null A fiatalkorúak börtönében végzett utóvizsgálatról

Utóvizsgálat a kecskeméti fiatalkorúak börtönében

AJB-3616/2012

 

Jobban kell ügyelni a fertőző betegségek szűrésére. Módosítani kellene a jogszabályt, hogy a börtönben született gyermekek egy éves korukig ne csak kérelemre maradhassanak az édesanyjukkal, és más területen is erősíteni kellene az igazságszolgáltatás gyermekbarát jellegét. Az alapvető jogok biztosa a fiatalkorúak kecskeméti intézetében folytatta a fogvatartottak jogainak vizsgálatsorozatát.

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fiatalkorú fogvatartottjai mindezidáig nem igényelhették a hepatitis C szűrővizsgálatot, pedig a betegség előfordulása 18 év alattiak esetében sem kizárt. Szabó Máté arra hívta fel az országos parancsnok figyelmét, hogy meg kell teremteni az ilyen szűrések feltételeit, mert a mai helyzet ellentétes az egyenlő bánásmód követelményével és közvetlenül veszélyezteti a fiatalkorú fogvatartottak egészséghez való jogát is. Más büntetés-végrehajtási intézetekben a hepatitis C szűrése biztosított, sőt annak igénybevételére a fogvatartottakat még jutalmazás ígéretével is ösztönzik.

A kecskeméti intézetben lévő anya-gyermek részlegben a biztos vizsgálata közben kiderült – és erről az Országos Bírósági Hivatal elnökét is értesítette az ombudsman - hogy az itt fogva tartott anyák bírósági tárgyalásra szállítása gyakran egy egész napot is igénybe vesz, és az anya távolléte rendkívül megviseli a csecsemőket, nehéz megoldani az etetésüket, ellátásukat. Szabó Máté véleménye szerint a magyar igazságszolgáltatás gyermekbarát jellegét erősítené, ha az eljáró bíró a tárgyalás időpontjának kitűzésénél figyelembe venné ezt a körülményt, a lehető legrövidebb időn belül sort kerítene a tárgyalásra úgy, hogy az a lehető kevesebb ideig tartson.

A biztos rámutatott arra is, hogy mind a fogvatartott édesanya, mind a gyermek érdeke az, hogy minél tovább együtt maradhassanak. A kötődés kialakulása, a kisgyermek személyiségfejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy az édesanyja – természetesen az anya alkalmassága esetén – 1 éves koráig gondozhassa, nevelhesse a gyermekét. Jelenleg erre csak az intézet parancsnokának mérlegelési jogkörben hozott döntése alapján van lehetőség, azaz a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában született csecsemők számára nem biztosítja jogszabály azt a lehetőséget, hogy 6 hónapos koruk után külön kérvényezés nélkül is együtt maradhassanak az édesanyjukkal. Ez ellentétes az egyenlő bánásmód követelményével és közvetlenül veszélyezteti a fogvatartott édesanyák gyermekeinek védelemhez való jogát. Szabó Máté alapjogi biztos javasolta a belügyminiszternek a jogszabály módosítását.

A teljes jelentés olvasható a /documents/10180/143994/201203616.rtf/0cebcb48-9b48-4957-9050-838b9a5117be oldalon.