null A fenntartható export-finanszírozásról folytatott megbeszélésen vett részt a Jövő Nemzedékek Szószólója

A Jövő Nemzedékek Szószólója és a Magyar Természetvédők Szövetsége 2020. február 4-én az érintett döntéshozók, szakértők széles körű bevonásával munkacsoport-megbeszélést tartott „Az export-finanszírozás és környezeti fenntarthatóság” témakörében.

Magyarországon egyre hangsúlyosabb szerepet kap az exportfinanszírozás, amelynek szakpolitikai hátterét a keleti és déli nyitás politikája jelenti. Az erre a területre fordított források az elmúlt időszakban jelentősen nőttek, és számottevő magánforrásokkal is kiegészülnek. E téren hangsúlyozandó az is, hogy a magyar tulajdonú vállalatok jelentik a fókuszterületet. Hazánknak is elsődleges fontosságú kell legyen, hogy ez a fejlődési pálya a helyi lehetőségekre építő, a helyi szükségleteket kielégítő, a lokális és globális környezeti terheléseket minimalizáló legyen. Mindenképpen figyelmet kell fordítani a környezetvédelmi, gazdasági és szociális célok együttes megvalósítására, kiegészítve azokat emberi jogi szempontokkal. A hazai vállalkozások versenyben tartása mellett ugyanolyan fontos, hogy a beruházások így összességében fenntarthatók legyenek, általuk is érvényesüljenek az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k). Az SDG-k közül is kiemelkedően fontos e téren a 17. célkitűzés, a szakpolitikák koherenciáinak biztosítása, hiszen az exporttámogatások számos területen ívelnek át. Természetesen mindezen esetben kiemelt súlya van a transzparenciának és az eredmények nyomon követésének.