null A felsőzsolcai helyszíni vizsgálatról

Egy hónappal az árvízi katasztrófa után

az ombudsman helyszíni vizsgálata Felsőzsolcán

 

Megfelelően segíti-e a súlyos károk helyreállítását a helyi, területi és központi szervek munkája, az eljárásuk során elvárt együttműködés, a jogi környezet? Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa panaszok nyomán rendelt el helyszíni vizsgálatot az árvíz-sújtotta borsodi városban.

Szabó Máté munkatársai 2010. július 14-én jártak Felsőzsolcán, ahol részletes tájékoztatást kértek a város polgármesterétől, jegyzőjétől, illetve a polgármesteri hivatal munkatársaitól, valamint bekérték a helyzettel összefüggő önkormányzati rendeleteket, határozatokat és más okiratokat.

A vizsgálat kiterjedt az adományok kezelésére, a hajlék nélkül maradt lakosok elhelyezésére, az átmeneti segélyek folyósítására, az épületek bontásával kapcsolatos önkormányzati eljárásokra, valamint a lakosság tájékoztatására. A június elején bekövetkezett, példa nélküli árvízben Felsőzsolca 80 százaléka került víz alá, házak százai dőltek össze, vagy rongálódtak meg, az anyagi károk becslése jelenleg is tart.

Az ombudsmani vizsgálat első megállapításai szerint az önkormányzat a város polgáraival, önkéntesekkel, valamint a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve irányítja a károk elhárítását, a segélyezést és az újjáépítést és nem egy esetben innovatív megoldásokkal (munkacsoportok felállításával, adománykártya-rendszerrel) is igyekszik megoldást találni a problémákra.

A körülményekhez képest tervszerűen, három elosztóhelyen zajlik az adományok kiosztása. A pénzadományok egy elkülönített adományszámlára kerültek. A városban megtörtént az ivóvíz és a közterületek fertőtlenítése, a szúnyogirtás és a védőoltások beadása. A kitelepített lakosság jelentős része már visszatérhetett. Az életveszélyessé vált épületek bontása folyamatban van, az önkormányzat – a hosszadalmas, drága engedélyezési eljárás helyett – soron kívül, költségmentesen adja ki a bontási határozatokat, bírságolásra nem került sor.

Az otthonukat, vagy értékeiket veszített helyi lakosok ugyanakkor érthetően feszültek, ezért a biztos további célzott és gyors kormányzati segítséget lát szükségesnek. Figyelembe véve továbbá a Felsőzsolcát ért katasztrófa nagyságát, érdemes lenne egyedi elbírálásban részesíteni a várost – fogalmazta meg az ombudsman, aki megfontolásra ajánlja, hogy a vis maior alapból a jogszabályok szerint járó támogatási előleg teljes összegét mielőbb bocsássák az önkormányzat rendelkezésére.

Az országgyűlési biztos a helyszínen szerzett, és a város vezetőitől kapott információk alapján tovább folytatja a vizsgálatát, amelynek lezárását követően részletes és átfogó jelentést ad ki.