null A felsőoktatási felvételi eljárás új jogszabályairól

A felsőoktatási felvételi eljárás új jogszabályairól

 

A folyamatosan változó jogi feltételek következtében jelentősen átalakultak a korábban meghirdetett képzési formák és azok feltételrendszere. A mára előállott körülmények nem adnak kellő időt, és vagy ellehetetlenítik, vagy nagymértékben megnehezítik a továbbtanulni kívánó fiatalok és családjuk felelős döntéshozatalát – állapította meg Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa.

Február 15-ig kell jelentkezni a szeptemberben induló felsőfokú képzésekre. A felvételi tájékoztató összeállításához a felsőoktatási intézményeknek október 15.-ig kellett adatokat szolgáltatniuk, az Oktatási Hivatal pedig december közepére megjelentette a tájékoztatót. Ennek a jogszabály szerint tartalmaznia kellett sok más információ mellett a szeptemberben induló képzéseket, azok időtartamát, helyét, a kreditek számát, a jelentkezők rangsorolásának elveit és módját, a pontozási rendszert, az államilag támogatott létszámkeretet, a különböző finanszírozási formákban felvehető hallgatók számát, az egyes díjakat.

A továbbtanulni akaró fiatal mindezek ismeretében, a körülményeket mérlegelve és lehetőségeit latolgatva képes döntést hozni és nyújtja be a felvételi kérelmét. A nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011 decemberében, tehát a tájékoztató megjelenését követően elfogadott törvény hatására azonban a felsőoktatási intézményeknek át kellett alakítaniuk a képzési rendszerüket. A felsőoktatásért is felelős miniszter január elején fogadta el a 2012. szeptember elsejétől érvényes felsőoktatási keretszámokat, valamint január 20-án alkotta meg az állami ösztöndíjas és az állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésről, továbbá a hallgatói hitelrendszerről szóló jogszabályokat. Ez azt is jelenti, hogy nagymértékben átalakultak egyes képzési területek, feltételek és formák, amelyeket a decemberben megjelentetett tájékoztató még tartalmazott.

Az Oktatási Hivatal honlapján már korábban értesítette az érintetteket, hogy a képzési költségek viselésének szabályait 2012. január 31-én elektronikus formában hozzák nyilvánosságra – azaz ekkor derült ki, hogy melyik intézményben és melyik szakon mennyibe kerül majd a képzés. Az elektronikus felvételi tájékoztatóban a korábban meghirdetett képzések egy részét a változások miatt törölték, a jelentkezőknek pedig mindössze két hetük maradt, hogy a friss információk alapján újragondolják a lehetőségeiket.

Szabó Máté rámutatott, hogy a felkészülésre rendelkezésre álló idő megállapításánál nem kizárólag a jogalkalmazó hatóságok, hanem a jogi szabályozással érintett természetes és jogi személyek reális szükségletét is figyelembe kell venni. A kialakult helyzet nem biztosít kellő időt a megalapozott döntések meghozatalához és ezzel sérülnek a fiatalok jogbiztonság követelményéből fakadó jogai – vonta le a következtetést az alapjogi biztos.