null A diáktüntetések rendőri kezeléséről

A diáktüntetések rendőri kezeléséről

 

Az alapvető jogok biztosa szerint a rendőrség mindvégig példás módon biztosította a nem egyszer nehezen követhető diáktüntetéseket, elősegítette fiatalok békés gyülekezési jogának gyakorlását. Az ombudsman helyszíneken tartózkodó munkatársai rendőri intézkedéssel kapcsolatos visszásságot nem tapasztaltak, a rendőrség arányos módon, a gyülekezési jogot tiszteletben tartva kísérte és biztosította a felvonulásokat.

Szabó Máté ombudsman szerint a hétfői és szerdai hallgatói megmozdulások kezelése, a főváros jelentős útvonalait érintő felvonulások során a rendőrség minden rendelkezésére álló eszközzel segítette az egyik legalapvetőbb szabadságjog gyakorlását. A biztos emlékeztet az alkotmánybírósági megállapításokra, amelyek szerint a gyülekezési jog alapján megtartott rendezvények kapcsolódnak a demokratikus nyilvánosság értékéhez, lehetővé teszik, hogy a polgárok a politikai folyamatokat kritikával illethessék, tiltakozásukkal befolyásolhassák.

A rendőrség az említett alkotmánybírósági gyakorlat szellemében járt el akkor, amikor nem lépett fel az előre be nem jelentett, de békés jellegét megőrző demonstrációkon résztvevőkkel szemben, hanem a mozgásukat követve folyamatosan biztosította a közlekedést. Az ombudsman hangsúlyozza, hogy az elmúlt években jelentősen fejlődött a rendőrség gyülekezési joggal kapcsolatos gyakorlata. A korábbi években még közömbös hozzáálláshoz képest a rendőrség most a rendezvények fiatal szervezőit a jogszabályi kereteken belül, olykor azon túlmutatóan is igyekezett segíteni a tüntetések lebonyolításában. A biztos szerint ennek kapcsán nem lehet eléggé hangsúlyozni a tájékoztatás, a kommunikáció szerepét a vitás, éles helyzetek konszenzusos megoldásában.

Az ombudsman korábban több jelentésében is azért bírálta a rendőrségi intézkedéseket, mert azok során nem éltek megfelelően a rendbiztos intézményének lehetőségével. A december 10-ei és a december 12-i tüntetéseken pozitív tapasztalat volt, hogy a jelenlévő rendbiztos közreműködésének, a néha nehezen fellelhető szervezőkkel való kommunikációnak nagy szerepe volt abban, hogy mindvégig sikerült megőrizni a rendezvények békés jellegét.

A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényeken a helyszíni tapasztalatok ezt mutatják egyre több fiatalkorú, fiatal felnőtt vett részt, az ő jogaik és biztonságuk védelme az egyik elsődleges szempont volt. Az ombudsman ezért is tartja a továbbiakban is lényegesnek az együttműködést, a kommunikáció előmozdítását, a rendőri szervek részéről pedig a folyamatos segítségnyújtást, az intézkedések arányosságának maximális szem előtt tartását.