null A bv-intézetek pszichológusi létszámbővítéséről

Több pszichológust alkalmazhatnak a BV intézetek

 

Az alapvető jogok biztosának vizsgálatai és ajánlásai nyomán több pszichológust illetve nevelőt alkalmazhatnak öt büntetés-végrehajtási intézetben. A szakembereket főként fiatalkorúak nevelésében-gondozásában foglalkoztathatják. Erről tájékoztatta Szabó Mátét Csóti András vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka.

Az alapvető jogok biztosa több éve folytatja a hazai börtönök viszonyainak feltérképezését és tapasztalatai alapján ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg, melyeket azoknak a vezetőknek címez, aki a témakörben tenni tud valamit. Az ombudsman visszatérő észrevétele, hogy a fogvatartottak számához képest alacsony a személyzet létszáma és a szükségesnél jóval kevesebb a pszichológus és a nevelő. Különösen égető a létszámhiány a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben. A biztos rámutatott, hogy egy zárt közösségben hatványozottan jelentkeznek a különböző pszichés problémák, betegségek, amelyek kezelése különleges szaktudást, gyakran hosszabb időt igényel. Ezzel kapcsolatban a helyszíni vizsgálat például a pécsi intézetben megállapította, hogy a felnőtt és a fiatalkorú fogvatartottak rendszeres ellátásához nem elengedő az egyetlen pszichológus, aki felnőtt fogvatartottakat is gondoz és a személyi állomány tagjai is hozzá fordulhatnak. A szükségesnél kevesebb nevelő általában nem teszi lehetővé, hogy egyénileg is foglalkozzanak a fogvatartottak problémáival, ami közvetlenül veszélyezteti a mindenkit megillető emberi méltóság érvényesülését, és mind a fogvatartottak, mind a túlterhelt személyi állomány jogait csorbíthatja.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az alapvető jogok biztosát tájékoztató levélben azt írja, hogy a belügyminiszter egyetértésével, a szervezet szerény lehetőségeihez mérten tudták engedélyezni a létszámbővítést, azaz öt börtönben egy-egy pszichológussal, illetve nevelővel többet foglalkoztathatnak majd. A mai lehetőségek közepette a látható haladás kis lépéseit is tudni kell értékelni – ezzel fogadta az információt Szabó Máté biztos, aki a hónap végén zárókonferencián összegzi majd az „Emberi jogok kint és bent – ombudsmani szemmel" című, a büntetés-végrehajtás helyzetét elemző idei projektjének tapasztalatait.