null A bv. egészségügyről

A Bv. egészségügyi rendszerének átalakításáról

 

Új, és a most szétszórt intézményeket egy telephelyen elhelyező büntetés-végrehajtási egészségügyi központ létrehozásának tervéről tájékoztatta Szabó Máté ombudsmant Pintér Sándor. A belügyminiszter az országgyűlési biztosnak küldött levelében a tényleges szükségletekhez és az ország gazdasági teljesítőképességéhez igazított elképzelésekről és a már megkezdett előkészítő munkáról írt.

Szabó Máté évek óta sürgeti, hogy teremtsék meg a kényszergyógykezelt betegek és a kivizsgálásra beutalt fogvatartottak elhelyezésére hivatott Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, az IMEI korszerű működésének feltételeit. Az ombudsman a helyszíni vizsgálataiban – nem csak az IMEI-ben, de a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában, Tökölön is – azt állapította meg, hogy a fogyatékos fogvatartottak körülményei súlyosan sértik az emberi méltóságot. Nem teljesítenek nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeket. Hol a leromlott épületek állapota, hol a nagy létszámú kórtermek, vagy az elmaradt akadálymentesítés, általában pedig a létszámstop miatt betöltetlen állások, a szakemberhiány, a pszichiáterek magas életkora tűnt fel a vizsgálatok során. Az IMEI-vel kapcsolatban például az egyik ombudsmani megállapítás úgy szólt, hogy a több mint 110 éves épület állaga nagyon leromlott, az ott dolgozók munkavégzéséhez komoly elkötelezettség szükséges, benne egyszerre tapasztalhatók a börtönkórház és a pszichiátria problémái.

A kormányzati illetékeseknek küldött első ajánlásokra az akkori igazságügyi és rendészeti miniszter lényegében azt válaszolta, hogy az IMEI ügyében a pénz és a szakmai egyetértés hiánya miatt nem lehet előbbre lépni. Pintér Sándor belügyminiszter viszont most arról tájékoztatta Szabó Máté ombudsmant, hogy egy idei kormányhatározat nyomán, az ország egészségügyi ellátórendszereinek átalakítási terveihez is igazodva „az IMEI-t is magában foglaló új büntetés-végrehajtási egészségügyi központ elhelyezésének lehetséges megvalósíthatósági modellje kidolgozásra került".

A belügyminiszter levelében emlékeztetett rá, hogy a Semmelweis Terv a fővárosban és vonzáskörzetében működő fekvőbeteg-ellátó intézményrendszer teljes átszervezését irányozza elő, amely az egészségügyi szakmai kapacitásokat a tényleges szükségletekhez és az ország gazdasági teljesítőképességéhez igazítva finanszírozza és előre vetíti, hogy egyes intézményeket más egészségügyi célra használnak majd.

A miniszteri válaszból az is kiderül, hogy az egészségügyi szerkezetátalakítás során, egy kormányhatározat alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és Belügyminisztérium közös kiemelt feladata az új Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, amelynek során figyelembe kell venni a büntetés-végrehajtás budapesti, tököli és nagyfai intézetének közös telephelyre költöztetését is. Ennek érdekében már felmérték azokat a már működő egészségügyi létesítményeket, ingatlanokat, ahol az intézeteket el lehetne helyezni.