null A bv-ben történő telefonellenőrzésről

A fogvatartottak telefonbeszélgetéseinek kontrolljáról

AJB-73/2011

 

Ellentmondás van a jogszabály és a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának intézkedése között – állapította meg az ombudsman, aki egy panaszügyben a fogvatartottak telefonbeszélgetéseinek ellenőrzését vizsgálta.

A Nagyfán fogva tartott panaszos a Szabó Máté országgyűlési biztoshoz intézett beadványában sérelmezte, hogy az intézetben a beazonosításra hivatkozva belehallgatnak a védővel folytatott telefonbeszélgetésekbe. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálata tisztázta, hogy a panaszos a saját feleségével beszélt és hogy a feleség telefonszámát a kirendelt ügyvéd elérhetőségénél rögzítette a bv. intézet nyilvántartása. Amikor pedig a személyzet számára is kiderült ez a körülmény, azonnal megszakították a beszélgetés behallgatásos ellenőrzését.

Tekintettel arra, hogy a panaszos nem a védőjével, hanem a feleségével beszélt, vagyis a védelemhez való alkotmányos joga nem sérülhetett, az ombudsman a panaszt elutasította, azonban hivatalból további vizsgálatot folytatott az ügyben. A nagyfai intézményt is irányító Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka arról tájékoztatta a biztost, hogy az országos parancsnok intézkedése értelmében – ha az elítélt a védőjével kíván telefonon beszélni – a hívás előtt ellenőrizni kell a telefonszám és a hívni kívánt személy azonosságát, vagy a kapcsolat létrejöttekor kell meggyőződni a hívott fél kilétéről. A telefonos rendszer erre korlátozott időtartamot biztosít úgy, hogy az azonosítást végrehajtó alkalmazott a beszélgetésbe csak 15 másodperen át tud belehallgatni.

Egy miniszteri rendelet ezzel szemben rögzíti, hogy az előzetesen letartóztatott a védőjével szóban vagy írásban ellenőrzés nélkül érintkezhet. A telefonos kapcsolat csak az intézet készülékén történhet, a beszélgetés nem ellenőrizhető, az intézet azonban visszahívással meggyőződhet a hívás jogosságáról. A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának tájékoztatása szerint a védővel folytatott telefonbeszélgetéseket külön csoportba tartozóként kezeli a bv. telefonrendszere. Lehetőség van ugyanakkor arra, hogy a beszélgetés első néhány másodpercébe belehallgassanak és így győződjenek meg a hívott fél kilétéről, arról, hogy valóban a védővel beszél-e a fogvatartott. A kezdeti néhány másodperc általában 10-től 30 másodpercig terjedő időt jelent.

Az ombudsman az előírások egybevetése alapján megállapította, hogy a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának intézkedése ellentétben áll a jogszabállyal. Az a rendelet ugyanis csak azt teszi lehetővé, hogy az intézet visszahívással győződjön meg a hívott fél kilétéről, azt viszont egyáltalán nem engedi meg, hogy a felügyelet belehallgasson a védővel folytatott telefonbeszélgetésbe. A telefonszámok rögzítését a személyi állomány végzi, így az intézet felelőssége, hogy csak ellenőrzött védői telefonszám kerüljön be a rendszerbe.

Mindezekre tekintettel az ombudsman megállapította, hogy az országos parancsnoki intézkedés jogszabállyal ellentétes előírása, valamint az annak alapján folytatott bv. intézeti gyakorlat közvetlenül veszélyezteti az előzetesen letartóztatottak védelemhez való jogának érvényesülését. A visszásság orvoslása érdekében ajánlást tett a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának, hogy helyezze hatályon kívül az előírást, és intézkedjen, hogy az irányítása alatt álló szerveknél szüntessék meg a védői telefonbeszélgetésekbe való belehallgatás gyakorlatát.

A teljes jelentés olvasható a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201100073.rtf oldalon.