null A BKV válaszáról

A BKV válasza az ombudsmannak a sztrájk idején alkalmazott tájékoztatásról

AJB-555/2010

 

Az országgyűlési biztos korábbi ajánlásának megfelelően a BKV – még a 2010. január 12-re bejelentett sztrájkot megelőzően – közzétette a sztrájk idején alkalmazandó kríziskommunikációs tervét, illetve a sztrájk alatt tervezett forgalom lebonyolításról szóló tájékoztatóját. Az ombudsman ugyanis korábbi jelentésében megállapította, hogy a közlekedési vállalatnak sztrájk idején is biztosítania kell az utazni kívánók tájékoztatását.

A közszolgáltatók tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos vizsgálatai során az országgyűlési biztos megállapította, hogy a sztrájkkal kapcsolatos minden releváns információ, tény (a sztrájk bejelentése, kezdete, időtartama, a sztrájk során nyújtandó szolgáltatás, annak mértéke, stb.) közérdekű adatnak minősül, amelyet a közfeladatot ellátó szervnek haladéktalanul nyilvánosságra kell hoznia. Szabó Máté ezért kezdeményezte a BKV vezérigazgatójánál, mint a közszolgáltatás biztosításáért felelős szerv vezetőjénél, hogy a közlekedési közszolgáltatók üzletszabályzatának a jövőben legyen része a sztrájk esetére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség, valamint azok a jogi lehetőségek, amelyek a tájékoztatás elmaradása esetén a közszolgáltatás igénybe vevőit megilletik. Az igazságügyi és rendészeti minisztert felkérte, hogy gondoskodjon olyan jogszabály megalkotásáról, amely kötelezi a közszolgáltatás megrendelőjét és a közszolgáltatót, hogy szerződésük tartalmazza ezt a tájékoztatási kötelezettséget.

A 2010. január 12-re bejelentett BKV-sztrájk előtt a biztos soron kívüli tájékoztatást kért az igazságügyi és rendészeti minisztertől, valamint a BKV vezérigazgatójától arról, hogy mennyiben teljesültek a sztrájkjoggal kapcsolatos korábbi ombudsmani javaslatok.

A BKV vezetője arról tájékoztatta a biztost, hogy az ombudsmani felhívásnak és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, elkészítette a sztrájk esetén alkalmazandó kríziskommunikációs tervét. A januári sztrájk külső kommunikációja a tervben és a BKV Zrt. Társasági Kommunikációs Stratégiája alapján meghatározott válságkommunikációs protokoll alapján zajlott. A válságkommunikációs tervet, valamint a 2010. január 12–re meghirdetett sztrájk alatt tervezett forgalom lebonyolításról szóló tájékoztatót a www.bkv.hu oldalon mindenki számára elérhetővé tette.

A Társaság Üzletszabályzatának módosítása jelenleg folyamatban van. A módosított Üzletszabályzat – az ajánlásnak megfelelően – a kríziskommunikációs eljárást is tartalmazni fogja. Az igazságügyi és rendészeti minisztertől még nem érkezett meg a válasz a megkeresésre.