null A BAZ megyei gyermekjóléti alapellátásról

 

Hiányosságok az együttműködésben és az intézményekben -

Átfogó ombudsmani vizsgálat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyermekjóléti alapellátásról

(OBH 1905/2009.)

 

Az átmeneti gondozást biztosító intézmények hiánya, a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer, továbbá a segítő tevékenységbe bevonható szakemberek együttműködésének hiányosságai visszásságot okoznak a gyermekeket az állam és a társadalom részéről megillető védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggésben.

Tekintettel arra, hogy az ombudsman gyermekjogi projektjének ez évi súlyponti kérdésköre a gyermekek erőszakkal szembeni védelme – ideértve az erőszakos cselekmények elkövetésének megelőzését is – a vizsgálat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetése miatt védelembe vett gyermekek gondozásával folytatódott. Az átfogó vizsgálat tematikájának megfelelően a biztos adatokat kért a megyében működő szolgálatokról, a gyermekek átmeneti gondozásának lehetőségéről, továbbá a szolgáltatók bűnmegelőzéssel kapcsolatos prevenciós munkájáról.

Az ombudsman megállapította, hogy a települések többségében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nem biztosított az átmeneti gondozás.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése ugyan javult, de a működés hatékonysága tovább fokozható, az együttműködők köre bővíthető. A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer szervezésével és működésével kapcsolatban vannak még hiányosságok.

A vizsgálat megállapította, hogy a szolgáltatók többségénél nincsenek külön bűnmegelőzéssel kapcsolatos prevenciós programok. A kisebb szolgáltatók azonban igyekeznek bekapcsolódni a rendőrség iskolákban tartott drogprevenciós, illetve bűnmegelőzési programjaiba, részt vesznek az e tárgyban tartott továbbképzéseken.

Jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve a családgondozók a nevelési terveket elkészítik, azonban a leírtak alapján többnyire nem állapítható meg, hogy a segítségnyújtás mit is jelent. Szabó Máté álláspontja szerint a védelembe vétel célja pusztán a szülő és a gyermek számára meghatározott kötelezettségek és magatartási szabályok betartására való kötelezéssel, annak kétheti, havi, vagy még ritkábban való teljesítésének rákérdezéssel való ellenőrzésével, a szociális munka eszköztárából kizárólag a segítő beszélgetés alkalmazásával nem érhető el. A gondozási tervek készítésébe a családgondozók akkor sem vontak be a pedagóguson, esetleg a pszichológuson kívül más szakembereket, ha a gyermek súlyos és/vagy többszöri bűncselekményt követett el. A gyermekek a szakemberek javaslat ellenére sem kaptak pszichológiai segítséget, arra az egyes – főleg a kisebb – szolgáltatóknál szakember hiányában nincs is lehetőség.

A biztos megállapította, hogy a bűnmegelőzés területén, továbbá a szabálysértést és bűncselekményt elkövető gyermekek tekintetében szükséges a gyermekjóléti szolgálatok és a rendőrség fokozottabb együttműködése.

A biztos felkérte a szociális és munkaügyi minisztert a szolgáltatók módszertani munkájának segítésére, az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy a szociális tárcával együttműködve vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a rendőrség, a párfogó felügyelői szolgálat és a gyermekjóléti szolgálatok együttműködése hogyan tehető eredményesebbé. Végezetül arra kérte a szolgáltatók szakmai ellenőrzését folytató hatóság vezetőjét, hogy a védelembe vétellel érintett gyermekek gondozási folyamatának ellenőrzését kísérje fokozottabb figyelemmel.