null A baracskai börtönvizsgálatról

Humanitás a büntetés-végrehajtásban

 

A szűkre szabott költségvetés dacára az intézet vezetése az elmúlt években javítani tudta mind a fogvatartottak, mind a személyi állomány körülményeit, komfortérzetét – összegezte tapasztalatait Szabó Máté ombudsman, aki a közelmúltban helyszíni vizsgálatot tartott baracskai börtönben.

Van fogadókészség a büntetés-végrehajtás irányítóiban arra, hogy az ombudsmani kritikákat elfogadva javítsák az elítéltek körülményeit – erre a következtetésre jutott az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában tapasztaltakból. Baracskán a folyamatos felújítások, a külső és belső karbantartás, festés miatt a fogvatartottak egy részét ideiglenesen át kellett helyezni az intézeten belül. Ez zsúfoltsággal is járt és felvetette az embertelen, megalázó bánásmód veszélyét, de végső soron azt szolgálta, hogy később javuljanak az állapotok.

A zárkák mérete, felszereltsége, a zárkákban lévő zárható WC, a közös fürdők megfelelnek az elvárásoknak, garantálják a büntetésüket töltő emberek egészséges környezethez való jogát és emberi méltóságát. Ugyanakkor viszont az ombudsman kifogásolta, hogy a fogvatartottak a zárkában kénytelenek szárítani a mosott ruhájukat, mert jogszabály híján nincs lehetőség szárítóhelyiség kialakítására.

A fogvatartottak létszámához viszonyítva az intézetben nem elegendő az egyetlen csomagvizsgáló berendezés és a beléptető rendszer korszerűsítése is várat magára, ami biztonsági problémákhoz is vezethet. Megfelelőek viszont a munkáltatás, a tanulás, a sport, a vallásgyakorlás, általában pedig a szabadidő hasznos eltöltésének feltételei, szakoktatás is indult és egyre több fogvatartott tanul.

Az elítéltek írásban nyilatkozhatnak az ételek minőségéről, a mennyiséget pedig mintaadag alapján ellenőrizhetik. Példaértékű a szabad levegőn való tartózkodásuk rendje és az is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak egészségügyi ellátására, valamint lehetővé tették a karácsonyi családi látogatók fogadását.

Az ombudsman az elismerések mellett arra is figyelmeztetett, hogy az ügyvédi beszélő helyiségek fala nem szigetel kellőképpen, nem felel meg annak az elvárásnak, hogy a védő ellenőrzés nélkül beszélhessen az ügyfelével. Ez szembenáll a jogállamiság elvével és a jogbiztonság követelményével, sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot is.

A biztos szerint az elítéltek számához képest elegendő felügyelő és nevelő dolgozik az intézetben, de több pszichológusra lenne szükség és elkerülhetetlen az üres szakorvosi státuszok betöltése, valamint a fogorvos rendelési idejének növelése. A kánikulai hőségriadó idején az intézet vezetése megfelelően alkalmazkodott a különleges helyzethez, gondoskodott a zárkák megfelelő szellőzéséről, lehetőség volt a napi – akár többszöri – zuhanyozásra is.

Az országgyűlési biztos megállapításaival és javaslataival a belügyminiszterhez, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához és az intézet parancsnokához fordult, hogy a konkrét észrevételek nyomán ki-ki a maga jogkörének megfelelően járuljon hozzá a baracskai börtönviszonyok további javításához.