null Együttműködési megállapodást kötött az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE)

Együttműködési megállapodást kötött az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE). Az erről szóló dokumentumot dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, valamint dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor 2021. december 14-én írta alá ünnepélyes keretek között az egri Líceum konferenciatermében.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodásának ünnepélyes aláírásán dr. Ternyák Csaba nagykancellár, egri érsek, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor, valamint dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa mondott köszöntőt.

Dr. Kozma Ákos ombudsman beszédében kiemelte: „Az alapvető jogok biztosaként kiemelt feladatom a művelődéshez, oktatáshoz, felsőoktatáshoz való jog érvényesítése. Emellett küldetésemnek tekintem, hogy folyamatosan nyomon kövessem az e jogokkal kapcsolatos nemzetközi elvárásokat, folyamatos szakmai párbeszédet tartsak fenn a hazai szakemberek körében, valamint közreműködjek a válaszok nemzetközi keresésében. Mindennek szellemében hívtuk életre együttműködésünket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel, amely a jövő generációk tudományos fejlődésének egyik magyarországi letéteményese, és szintén megkülönböztetett figyelmet fordít mindezen jogok védelmére és célkitűzések elérésére.”

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodásukban a többi között rögzítették: küldetésük „közös része, hogy az Alaptörvényben rögzített értékrend érvényesülésének elősegítésével, szilárd szakmai-tudományos alapon álló tevékenységükkel, az emberi jogi ismeretek széles körben való terjesztésével, a jogtudatosság, és ezen belül kiemelten is a demokratikus állampolgári kompetenciák fejlesztésével szolgálják a társadalmi felelősségvállalást és a közjó előmozdítását.”

Ennek keretében az intézmények a jövőben egyebek mellett közös oktatási, képzési programok fejlesztésében, kutatások, felmérések, kerekasztal-beszélgetések és konferenciák szervezésében, elindításában és megvalósításában, továbbá egyetemi szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok konzultációs támogatásában vesznek részt, valamint kölcsönösen információt cserélnek az emberi jogok, a jogismeret és a jogtudatosság témájában készült kiadványokról, kutatási eredményekről és jelentésekről, egyúttal közös pályázati lehetőséget biztosítanak az egyetemi hallgatók számára.