null Ülést tartott a Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület

2024. június 11-én, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában Dr. Kozma Ákos ombudsman elnökletével megtartotta soron következő ülését a hazai fogyatékosságügy különféle területein tevékenykedő szervezetek képviselőiből álló Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület, amely az alapvető jogok biztosát segíti a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) szerinti független mechanizmus tevékenységével összefüggő feladatai ellátásában.


 

Az ülésen az alapvető jogok biztosa ismertette a fogyatékosságügy területén folytatott vizsgálatok tapasztalatait, majd tájékoztatást adott a Fogyatékosságügyi Főigazgatóság eddigi tevékenységéről, eredményeiről és a Főigazgatóság látogatási és ellenőrzési terveiről.

A CRPD-ben foglalt jogok érvényesülésének nemzeti szintű monitorozására az egyezmény 33. cikkében rögzített előírásokkal összhangban a részes államoknak olyan független belső mechanizmust kell létrehozniuk, amely képes segíteni, védeni és ellenőrizni a tagállami kötelezettségek végrehajtását és a fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében rendszerszinten vizsgálni a kormányzati intézkedéseket és azok hatékonyságát. Ezt a munkát segíti a fogyatékossággal élő személyek jogait érintően kiemelkedő elméleti tudással vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szaktekintélyekből, illetve a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek delegáltjaiból álló, a civil társadalmat reprezentáló Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület.

A Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testületet a fogyatékossággal élő emberek országos érdekképviseleti szervezetei és a fogyatékossággal élő emberekért tevékenykedő más szervezetek, továbbá a tudományos élet és a történelmi egyházak képviseletében 28 szervezet delegáltjai alkotják.

 

A www.ajbh.hu oldalon megjelenő képek az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.