null Az alapvető jogok biztosa átadta az OPCAT NMM irodalmi és rajzpályázat díjait

Rendkívül sikeresen zárult az alapvető jogok biztosa által 2023-ban a „COVID utáni mindennapok, amiben élek” címmel meghirdetett irodalmi és rajzpályázat.


 

Az ombudsmanok az intézmény működésének kezdetétől rendszeresen látogatnak olyan állami, illetve önkormányzati fenntartású intézményeket, ahol személyes szabadságukban korlátozott vagy attól megfosztott személyek élnek. Az ombudsmani látogatások célja annak megismerése, hogy az életkoruknál, egészségi állapotuknál, nehéz életkörülményeiknél fogva, esetleg bírói döntés alapján hosszabb-rövidebb ideig tartó szabadságelvonás, illetve szabadságkorlátozás alatt álló személyek alapvető jogai az intézményi ellátás során hogyan érvényesülnek.
 
Az intézményi ellátásban élő személyekkel való bánásmód vizsgálata során szerzett ismereteire, valamint gyakorlati tapasztalataira tekintettel 2015. január 1-je óta az alapvető jogok biztosa – az általános alapjogvédelmi tevékenysége mellett – ellátja a 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének (OPCAT) 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus (NMM) feladatainak teljesítését. 

A 2020. évben az alapvető jogok biztosa rendkívüli kihívásokkal szembesült ezen speciális feladatkörében. A koronavírus világjárvány következtében a fogvatartási helyeken, így többek között a büntetés-végrehajtási intézményekben, szociális intézményekben, gyermekotthonokban élő, szabadságuktól megfosztott személyek egyébként is meglévő társadalmi elszigeteltsége nőtt, és a járvány hatásai az intézményben élőket fokozottan sújtották. Az egymás szoros közelségében lévő, sokszor állapotuk miatt is a fertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó emberek kiszolgáltatott helyzetét fokozta, hogy a járvánnyal szembeni védekezést intézményi keretek között kellett megszervezni. 

A 2020. március 11-én kihirdetett különleges jogrend, majd az ezt követő átmeneti rendelkezések és a járványügyi készültség időszaka alatt meghozott, a fogvatartási helyeket érintő rendkívüli intézkedések jelentősen kihatottak a szabadságuktól megfosztott személyek mindennapjaira. 

A korlátozások  megszűnését követően Dr. Kozma Ákos ombudsman kiemelkedően fontosnak tartotta, hogy a társadalom közvetlenül, az érintettek által kifejezett módon képet kapjon ezen zárt közösségek életéről, mindennapjairól és az életükben a járvány okozta változásokról, hiszen az elmúlt években mindenki megtapasztalhatta a bezártság érzését, és így még ha csak részben is, de átérezhette, megélhette ezen közösségeknek a bezártság okozta lelki és fizikai problémáit, a mindennapok szervezési nehézségeit, a beszűkült közösségi lét lehetőségeit. 
Ezen cél érdekében írta ki az alapvető jogok biztosa 2023-ban a „COVID utáni mindennapok, amiben élek” című irodalmi és rajzpályázatot 4 kategóriában, amelyben az NMM hatáskörébe tartozó intézményekben élőktől vártak pályaműveket. A pályázatra a várakozásokat bőven túlszárnyaló mennyiségű, közel 1000 db pályázati anyag érkezett, összesen több mint 100 intézményből.  
Dr. Kozma Ákos a 2023. október 6-án, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában tartott, a győztes pályamunkák kiállításával egybekötött, ünnepélyes díjátadó keretében köszöntötte a pályázat közel 70 nyertesét.
Az alapvető jogok biztosa és hivatala ezúton is köszöni minden pályázónak a kiemelkedő pályaműveket és részvételt, az intézmény és intézetvezetőknek, a pályázókat segítő intézményi dolgozóknak a benyújtáshoz nyújtott támogatását.  
 

A www.ajbh.hu oldalon megjelenő képek az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.