null Csökkennek a fogvatartottak telefonhívásainak percdíjai

2021. 11. 04. – Hat forinttal csökkennek a fogvatartottak mobil- és közösségi telefonhívásainak percdíjai 2021. november 1-től. Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa üdvözli az intézkedést, amellyel álláspontja szerint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága érdemben reagált az AJB-2236/2021. számú jelentésében foglaltakra. 

Az alapvető jogok biztosa vizsgálata során az AJB-2236/2021. számú jelentésében megállapította, hogy a büntetés-végrehajtás alatt álló személyek telefonos kapcsolattartásának jelenleg hatályos szabályozása – ide nem értve a koronavírus-járványhelyzet miatt kihirdetett veszélyhelyzetből eredő rendkívüli szabályokat –, különös tekintettel az irányadó díjtételekre, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jog sérelmét idézheti elő, az Alaptörvény VI. cikkében meghatározott magánszférához való joggal összefüggésben visszásságot okozhat. 

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa ezért 2021 nyarán felkérte a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy – a bv. intézetekkel és az érintett szolgáltatókkal együtt, szükség esetén az Innovációs és Technológiai Minisztérium bevonásával – egyeztessen a mobil- és közösségi telefonhívások percdíjainak csökkentéséről. 

Az ombudsman a fentieken túl felkérte a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát arra is, hogy fontolja meg olyan belső szabályozás kialakítását, amely a rezsimkategóriákkal arányban áll, mégis a nehéz anyagi körülményekkel rendelkező fogvatartottak számára is garantálja a magán-és családi élethez való jog, valamint a védelemhez való jog minél teljesebb körű érvényesülését, lehetővé teszi az elektronikus kapcsolattartás biztosítását, kiszélesítését.

Az ombudsman üdvözli a büntetés-végrehajtási szervezet percdíjak csökkentésére tett érdemi intézkedéseit, valamint a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának azon tájékoztatását, hogy a jelenleg hatályos belső szabályozó, a telekommunikációs eszköz útján történő elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről szóló 29/2021. (V. 19.) BVOP utasítás módosítását tervezik oly módon, hogy a szigorúbb rezsimbe sorolt fogvatartottak részére, indokolt kérelemre az elektronikus kapcsolattartás engedélyezhetővé válik, havonta egy alkalommal, maximum 30 perc időtartamban, így szélesítve tovább az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét.  Az alapvető jogok biztosa a fentieken túlmenően felkérte a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy a percdíjakat – lehetőség szerint –  évente vizsgáltassa felül.

Dr. Kozma Ákos álláspontja szerint mindez egyúttal egyértelmű kifejezése annak, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, illetve annak vezetése kiemelt figyelmet fordít és nyitott az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala részéről megfogalmazott javaslatok érdemi megfontolására.