null "Szelíd szavakkal a gyűlölet ellen" - Szalayné Sándor Erzsébet a nemzetiségek jogaiért felelős ombudsmanhelyettes közleménye az Európa Tanács és a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület projektzáró konferenciája alkalmából

A gyűlöletbeszéd – mint a véleménynyilvánítás szabadságával való felelőtlen, öncélú és a társadalom szempontjából kártékony visszaélés – leggyakrabban a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek, a másságuk miatt egyébként is a társadalom szélesebb körű és mélyebb megértését, valamint elfogadását igénylő személyek vagy csoportok ellen irányul.

A gyűlöletbeszéd mai társadalmunkban is sajnálatosan sokszor felmerülő jelenség, amely ellen nekünk, felnőtteknek jogunk és kötelességünk is harcolni. Szülőként, pedagógusként vagy pusztán felelős állampolgárként is különös aggodalommal tölthet el azonban bennünket a tény: az „online nemzedékhez" tartozó gyermekeink a digitális térben, az internet és különösen a közösségi média használata során egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy az emberi méltóságot semmibe vevő, mások alapvető jogait sértő gyűlöletbeszéddel találkozzanak. Nem lehet tehát elég korán kezdeni a következő generációk nevelését arra, hogy minden ember méltósága és élete érinthetetlen, függetlenül fizikai és szellem fejlettségétől, illetve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségéből mennyit valósított meg, és  miért annyit.

Mindezek miatt különösen fontos és értékes kezdeményezés az Európa Tanács és a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület által megvalósított „Szelíd szavakkal a gyűlölet ellen" projekt, amely komplex módon, kézikönyv kiadásától a mintaprojektek megvalósításáig széles spektrumban segítette az emberi jogi nevelést az online gyűlöletbeszéd ellen. A projekt zárókonferenciájának jelentősége az volt, hogy az eredmények bemutatása mellett fórumot nyújtott a gyermekek és fiatalok jogait a digitális környezetben vizsgáló szakemberek részére a jó gyakorlatok megismerésére, valamint a jövő kihívásainak bemutatására és a megoldandó feladatok azonosítására is.