null Az ombudsman az MTVA székház előtti tiltakozásokról.

AJBH 8356/2012

 

Az ombudsman az MTVA székháza előtti tiltakozásokról

 

Az alapvető jogok biztosa hivatalból vizsgálta az MTVA székháza előtti tiltakozásokkal kapcsolatos eseményeket, intézkedéseket és több visszásságot is feltárt. A vizsgálat a 2012. november 2.-december 12. közötti időszakra terjedt ki és nem értékelte a befejezését követően történteket.

 

2012. november 2-án az MTVA a kezelésében lévő, a közforgalom előtt nyitva álló magánterületről eltávolította a tiltakozókat. Szabó Máté ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy ez az eljárás nem hatósági jogalkalmazás volt és nem kapcsolódott az MTVA közszolgáltatói tevékenységéhez, ezért nem volt hatásköre annak vizsgálatára, hogy a tüntetők, vagy a terület kezelőjének az eljárása volt-e jogszerű, vagy jogszerűtlen. Ennek kimondására bírósági eljárásban lett volna, illetve jelenleg is abban lenne mód.

 

A november 19-én este történtekkel kapcsolatban megállapította a biztos, hogy miután november 2-án a tiltakozók közterületre szorultak, a rendezvény közterületen zajlott tovább, azaz immár a gyülekezési törvény hatálya alá esett. Ettől kezdve a rendezvényt a szervezőnek be kellett volna jelentenie, amire azonban csak hetekkel később került sor. A törvény szerint rendőrség a bejelentés tényéről és a rendezvény tervezett helyszínéről tájékoztatja a közterület kezelőjét, ebben az esetben az önkormányzatot, amely másnak nem, csak a bejelentőnek ad közterület-használati engedélyt. Minthogy azonban a tiltakozó rendezvény nem volt bejelentve, arról az önkormányzat hivatalosan nem értesülhetett, és az MTVA-nak adta ki a hozzájárulást. Ennek következtében a helyszín ismét elveszítette közterületi jellegét, így viszont a rendőrség beavatkozási lehetőségei is korlátozottak lettek.

 

A vizsgálat feltárta azt is, hogy mert a később 2012. december 11-éig bejelentett rendezvényen egy idő után senki sem vett részt, a rendőrség úgy értékelte, hogy az az előre jelzett idő előtt befejeződött és a folytatásként bejelentett megmozdulás sem tekinthető gyülekezésnek. Így viszont az úttesten zajló folytatást a rendőrség a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének tekintette, felszólította a résztvevőket a szabálysértés abbahagyására, majd amikor ennek ők nem engedelmeskedtek, előállította őket, velük szemben a szabálysértési eljárást lefolytatták és pénzbüntetést kaptak. Az alapvető jogok biztosa kiemelte, hogy a rendőrség eljárásának jogalapjával és módjával kapcsolatban nem állapítható meg visszásság.

 

A rendezvény szervezői visszatérően sérelmezték, hogy a rendőrség nem tett eleget intézkedési kötelezettségének. A biztos kiemelte: amennyiben a rendőrség nem teljesíti törvényi kötelezettségét, az alkalmas lehet arra, hogy a jogállamiság elvével, az emberi méltósághoz, a békés gyülekezéshez, valamint a véleménynyilvánítás szabadságával összefüggő visszásságot okozzon. A helyszínre érkező rendőrök azonban az ombudsmannak megküldött iratok szerint – és a panaszosok állításával ellentétben - minden esetben igazoltatták az ott tartózkodó valamennyi biztonsági őrt. A tiltakozók előadása és a rendőri jelentések között ellentétek voltak, ezeket ombudsmani eszközökkel nem lehetett feloldani és erre nyilvánosan hozzáférhető videofelvételek sem voltak alkalmasak.

 

Szabó Máté jelentésében leírta: az MTVA jogi igazgatója az érintettek személyiségi jogaira hivatkozva hárította el, hogy megküldje a videofelvételeket az ombudsmannak. A törvény azonban egyértelműen rendelkezik, az alapvető jogok biztosa eljárása során az annak lefolytatásához szükséges mértékben kezelheti mindazokat a személyes, valamint törvény által védett és hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatokat, amelyek a vizsgálattal összefüggnek, illetve amelyek kezelése a vizsgálat eredményes lefolytatása érdekében szükséges. A jogi igazgató válaszában megfogalmazott érvek tehát megalapozatlanok voltak, és – ha céljukban nem is, de – hatásukat tekintve mindenképpen alkalmasak voltak a vizsgálat hátráltatására. Mindezekre tekintettel az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy az MTVA eljárása szemben állt a jogállamiság elvével.

 

A jelentés a  /documents/10180/143994/201208356.rtf/9183d4b6-67ae-4e8b-ba95-86711fecb3ba oldalon olvasható.